فهرست

کار فناوری نانو به خواست خداوند پیش خواهد رفت و در بهبود زندگی مردم و اقتدار علمی کشور نقش خواهد آفرید ان شاءاللهرهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و روسای محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در تاریخ 16/10/1393 در مورد نانوفناوری  فرمودند:
"ما در میدان های گوناگون، در فضای معرفت علمی امروز دنیا می توانیم کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد. این کاملاً امکان پذیر است در همه زمینه ها. در مساله نانوفناوری کار مهمی انجام نداده ایم، اما  موضوع را زود فهمیده ‏ایم؛ یعنى پیدایش این رشته عظیم فناوری را نگذاشتیم بعد از چهل سال بفهمیم که چنین چیزى در دنیا پدید آمده است. در اوایل کار، این موضوع را فهمیده‏ ایم و الان هم دنبالش هستیم. اگر کارى که ایشان گفتند، بخوبى انجام بگیرد - بودجه داده شود، تشویق بشود و افرادى براى پیگیرى این کار گماشته شوند - خواهید دید دیرى نخواهد گذشت که در سطح اول دنیا قرار خواهیم گرفت.
این که بگوییم نمی توانیم، بزرگترین مانع در راه توانستن و پیشرفت کردن است. باید گفت ما می توانیم. حقیقت قضیه هم این است که ما می توانیم.

ایشان در سخنرانی خود در اولین روز سال 1392 نیز اینگونه فرمودند:
تحریم موجب شد که نیروهای درونی و ظرفیت عظیم ملت ایران فعال شود، استعدادهائی بروز کند و کارهای عظیمی تحقق پیدا کند؛ که اگر تحریم نبود، این کارها اتفاق نمی‌افتاد. ما به برکت تحریم توانستیم به کارهای بزرگی دست بزنیم؛ جوانان ما توفیقاتی به دست بیاورند که اگر تحریم نبود، ما به این توفیقات یقیناً دست پیدا نمیکردیم. در زمینه‌ی کارهای زیربنائی ــ که بعد عرض خواهم کرد ــ در سال 91 پیشرفتهائی صورت گرفت که در مقایسه‌ی با سالهای قبل هم، سال 91 یک سال برجسته‌ای است. این همان سالی است که بر ملت ایران سخت گرفتند، برای اینکه او را از زندگی و از همه‌ی فرآورده‌های استعداد بشری محروم کنند. در همین سال، در حوزه‌ی نانوفنّاوری ــ که یک انقلاب در زمینه‌ی فنّاوری و صنعت است ــ رتبه‌ی اول را در منطقه پیدا کردیم. در همین سال، در چندین حوزه‌ی علمیِ مهم، مقام اول تولید علم در منطقه بودیم. در رکوردهای علم و تولید علمی، در انتشار مقالات علمی، در سرعت پیشرفت علمی، در سهم کشور در تولیدات علمیِ کل جهان، شاهد پیشرفت بودیم.
تاریخ ایجاد: پنج شنبه 15 بهمن 1394
تاریخ انتشار: پنج شنبه 15 بهمن 1394
تعداد بازدید: 2748