فهرست

انتشار کتاب نانوپزشکیانجمن نانوفناوري ايران در ادامه سلسله فعاليت هاي علمي، ترويجي و پژوهشي خود در راستاي دستيابي به اهداف متعالي مصوب خويش و به منظور افزايش ضريب نفوذ اين فناوري در ميان متخصصين، اساتيد و صاحبنظران اين حوزه نوين علمي در كشور نسبت به انتشار كتاب "نانوپزشکی- مبانی پایه "اقدام نموده است.

كتاب مزبور اثر دکتر رابرت فریتاس می باشد کهجناب آقای دکتر مهدی کاووسی، عضو محترم پیوسته انجمن نانوفناوري ايران آن را ترجمه نموده است.
این کتاب با مقدمه کلی بر علم پزشکی و مقایسه این علم در اثر عصر حاضر با طب باستانی ملیت های مختلف شروع شده و با گذر از طب قرون وسطی و رنسانس به ظهور روحیه تهاجمی در پزشکی و سپس تحولات آن در قرن حاضر رسیده است. در ادامه ضمن اشاره به سیر تکاملی طب بالینی به ایده پیدایش نانوپزشکی و نانوتکنولوژی مولکولی پرداخته است. در پایان راهکارها، ابزار، اجزا و کاربردهای نانوفناوری در پزشکی به تفصیل بیان شده است.
علاقمندان می توانند به منظور سفارش این کتاب، درخواست خود را به آدرس ipro@nanosociety-ir.com ارسال یا با شماره تلفن 09126751990 (آقای بیدی) تماس حاصل نمایند.
تاریخ ایجاد: جمعه 15 اسفند 1393
تاریخ انتشار: جمعه 15 اسفند 1393
تعداد بازدید: 4162