فهرست

نسخه 2014 دانش‌نامه نانو ايمني اتحاديه اروپا

خوشه‌ي ايمني نانوي اتحاديه اروپا (EU NanoSafety Cluster) برنامه‌اي است که هدف آن، ايجاد حداکثر هم‌افزايي در بين پروژه‌هاي موجودي است که در قالب برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه‌ي تحقيقات و فناوري اتحاديه اروپا (FP6 و FP7) در تمامي جنبه‌هاي ايمني فناوري‌ نانو، نظير سم‌شناسي، سم‌شناسي زيستي، ارزيابي ميزان انتشار، مکانيزم‌هاي تعامل، ارزيابي ريسک و استانداردسازي در حال انجام است. حدود 50 پروژه‌ي تکميل شده يا در حال انجام، با مجموع اعتبار 137 ميليون يورو در قالب برنامه‌هاي FP6 و FP7 اجرا شده است. در اين راستا، چهارمين نسخه‌ي دانش‌نامه‌ي خوشه‌ي نانوايمني وضعيت پروژه‌هاي مهم اتحاديه اروپا در حوزه ايمني نانومواد را پوشش داده است. هدف اين دانش‌نامه، انتشار تحقيقات مشترک و مهم اروپا در زمينه‌ي استفاده‌ ايمن از فناوري‌نانو است. دانش‌نامه‌ي سال 2014، دربرگيرنده‌ي خلاصه فعاليت‌هاي تحقيقاتي کنوني بوده و حاوي اطلاعات بيش از 30 پروژه در حال اجرا، در قالب برنامه‌هاي مختلف است. متن کامل اين سند به طور رايگان از طريق نشاني زير قابل دريافت است.

منبع خبر:                        http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=36046.php
تاریخ ایجاد: پنج شنبه 2 مرداد 1393
تاریخ انتشار: پنج شنبه 2 مرداد 1393
تعداد بازدید: 3247